pk design har vidare under ett antal år arbetat med att projektera och

bistå under omprofileringar av exteriör profil och skyltsystem.

Detta har utmynnat i ett heltäckande skyltsystem som både uppfyllt kraven på

låga genomförandekostnader och maximal uppmärksamhet.

Per Kindahl har haft eget arkitekt-/designkontor sedan -99 och har en lång och

bred erfarenhet av kontors- och butiksinredning. Han började -84 som byggnads-

ingenjör och utbildade sig -92 till arkitekt i Stockholm. Kontoret har sedan starten

bestått av två till fem medarbetare, beroende på uppdragets typ och omfattning.