telia: skyltdesign butik arkitekt pkdesign: projektering av exteriört skyltsystem för butik, samt manual för detta.